STUDENT NURSES COUNCIL

SNCommitteeTeacher Rep.ContactStudent Rep.Contact

1

CULTURAL COMMITTEE

Ms. Priyanka Gujar

Ms.Deepali Tayade

Ms.Kajal Motghare

Ms.Nirwani Choudhari

Ms.Rutuja Jugnake

Ms.Pooja Bhagat

7219642962

9763086772

7038182411

7758895799

9422348111

9834239627

Snehal Fulbandhe

Shraddha Andhare

Samruddhi Pudke

Shalu Patle

Akansha Nagrare

Sejal Ukey

Yogita Rakhade

7972810929

7020694105

8421802557

8421245917

9322004325

8626070181

7499696473

2

EDUCATIONAL COMMITTEE

Mrs.Vandana Thangavel

Mr..Akshay Sadanshiv

Ms.Pallavi Bobade

Ms.Ankita Mhaske

Ms.Patricia Reddy

Ms. Aachal Bankar

9545162331

9021236393

8087891866

9156303406

8380094958

7887756564

Jessica Varghese

Karishma Ingole

Ayushi Meshram

Poonam Darve

Tejaswi Ramteke

Rupali Raut

7248911336

7218505936

9146434436

8767515656

9423733688

9021694934

3

SPORTS COMMITTEE

Ms.Nancy Domingo

Ms. Bhavana Dhande

Ms. Prajakta Gawande

Ms. Priti Nakhale

Ms .Pooja Bhagat

8983037328

8177943700

9420527938

9921099244

9834239627

Rashmi Thote

Nilima Hatwar

Isha Philips

Sejal Gajbhiye

Prajakta Dhole

8261025098

9158375326

9503323876

9607656885

8888042657

4

HOSTEL COMMITTEE

Ms.Priyanka Gujar 

Ms.Bharati Mandaokar

Ms.Madhuri Vaidya

7219642962

9561669187

9766894354

Arpita Mude

Pallavi Kale

Isha Chaure

 

7249663075

9156925182

9373034105

5

BOARD DECORATION COMMITTEE

Ms. Kiran Kharwar

Ms.Nirwani Choudhary

Ms. Geeta Sahu

Ms.Pradnya Mendhe

Ms.Vaishnavi Bawanthale

9765937346

7758895799

7987827976

7887435181

7057445506

Pratiksha Waghade

Divya Dakhane

Bhagyashree Dubey

Rutuja Warghane

9284895660

9373237209

7038847573

9112636739

6

ANTI-RAGGING

COMMITTEE

Mrs.Vandana Thangavel

Ms.Manisha Bagde

Ms.Karishma Dhok

Ms. Takshasheela Patil

9545162331

9284038796

9921128856

9373842339

Harshita Manihar

Sneha Mathurkar

Laksmi Waghmare

9529187185

9112885456

9075720409

7

HEALTH COMMITTEE

Ms.Esther Nadekar

Ms.Smita Moon

Ms.Shubhangi Tarale

Ms.Prajakta Gawande

Ms.Vaishnavi Bawanthale

9923892173

9637657616

9370619119

9420527938

7057445506

Himani Gandait

Gayatri Tokala

Shubhangi Bopche

Neha Rathod

Shrutika Kanoje

Sneha Parkhi

Puja Sakure

Kiran Dahare

9370242187

8275528170

7218338203

9011671056

9356623947

9168259774

9699314519

7796437937

8

MEDIA COMMITTEE

Ms.Kiran Kharwar

Ms. Kajal Motghare

Ms. Nirwani Choudhari

Ms. Vaishnavi Bawanthale

Ms.Sneha Rathod

Ms.Abhilasha Shambharkar

Ms.Sonali Pande

9765937346

7038182411

7758895799

7057445506

8788715718

9689395849

9021089605

Rita Dahare

Karina Meshram

Harshita Manihar

Rashi Meshram

Sakshi Undirwade

Sharvari Mate

Drishti Wasnik

Pranali Gondane

Mansi Salve

Sakshi Nagrale

9325261539

7887944347

9529187185

8767002539

8459820608

9764944697

7709561604

9028011236

9370956092

8275123992

10

TRANSPORT COMMITTEE

Ms. Petricia Reddy

           Manewada

Ms. Sneha Pingle

Ms. Takshsheela Meshram

            Burdi

Ms. Manisha Bagde

Ms. Dipali Tayade

8380094958

7350650812

9373842339

9284038796

9763086772

Ayushi Humane

Puja Neware

Sneha Mathurkar

Sakshi Lahase

Shruti Waghdhare

Mansi Pant

Jyoti Gadpayle

Tanu Katole

Sakshi Shende

9960377809

8459113078

9112885456

7620422303

7798487636

8149696572

7058583235

9373726001

9850113718

11

ASSEMBLY COMMITTEE

Mr.Akshay Sadanshiv

Ms.Sushil Bhoyar

Ms.Geeta Sahu

Ms.Bharati Mandoakar

9021236393

7987827976

9561669187

9561669187

Sayali Khaire

Prajakta Humane

Sanskriti Palwade

Sakshi Manapure

Simran Yadav

7972635778

7666623829

9552280501

9307422278

8805256571

12.

EVENT MANAGEMENT COMMITTE

 

Ms.Swati Gaikwad

Ms.Takshasheela Patil

Ms.Pallavi Kale

Ms.Vandana Bhoyar

Ms.Prajakta Gawande

Ms.Vaishnavi Bawanthale

Ms.Kajal Gathe

Ms. Pratiksha Thakare

Ms. Pooja Bhagat

8788328205

9373842339

8180974217

9420527938

7057445506

7057445506

9834239627

9834239627

 

Sakshi Ghormare

Divya Seloksr

Trupti Lande

Alfiya Khan

Yamini Nakade

Isha Bais

Sneha Gaikwad

Goldy Sharnagat

Nandini  Khope

Smriti Shenwar

Rose Sonune

9970650290

7666511682

8180852496

7030268700

8308977086

9172303987

9175533516

7498969148

7758840466

7758840466

8329293148

13.

BACKSTAGE                             COMMITTEE

Ms.Bharti Mandaokar

Ms. Bhagyashree Gaikwad

Ms. Reena Shelare

Ms.Pallavi Khobragade

Ms.Bhagyashree Nishane

Ms.Sonali Pande

Ms.Abhilasha Shambharkar

Ms. Priyanka Mohite

Ms. Bhavana Dhande

9561669187

9766919175

9623177429

8698688731

9022761808

7387165501

9689395849

9340695932

8177943700

Vaibhavi Pawar

Kanak Kamble Sharayu Borkar

9168548189

7709788098

9881336353

14.

Food Committee

Ms. Bhagyashree Gaikwad

Ms.Bharti Mandaokar

Ms. Shubhangi Tarale

Ms.Sonali Pande

Ms.Abhilasha Shambharkar

Ms.Madhuri Vaidya

Ms.Pooja Bhagat

 

9766919175

9561669187

9370619119

7387165501

9689395849

9766894354

9834239627

Sonali Meshram

Prachi Gedam

Divya Funde

Anjali Bodade

Vaishnavi Karemore

Shraddha Sankhe

749940233

8888960219

8600923301

9028237307

9356905507

7769949117

15.

Bhaubij Committee

Dr. Rupa Verma

Ms. Vanadana Thangavel

Ms. Priyanka Gujar

Ms. Bharti Mandaokar

Ms. Esther Nadekar

Mr. Ashish Chokare

9960962340

9545162331

7219642962

9561669187

9923892173

9766573087

  

16.

 

Discipline Committee

Mr. Ashish Chokhare

Ms. Vandana Thangavel

Ms. Petricia Reddy

9766573087

9545162331

7387677003

Komal Maghare

Shreya Fuley

Khuhboo Wankhede

 

8308759428

9156868114

8856925550

17.

Electricity Conservation And Campus Cleanliness And Beutification

Mr. Ashish Chokhare

Ms. Vandana Thangavel

Ms. Petricia Reddy

9766573087

9545162331

7387677003

Sarika Shende

Trupti Sulakhe

Shradha Andhare

7820835179

9022224957

7020694105

    

STUDENT NURSES COUNCIL

Ms. SNEHA PINGLE
Ms. ANTARA DHARMIK


Sr. No.Committee Name
1.Cultural Committee
2.Educational Committee
3.Discipline Committee
4.Sports Committee
5.Hostel Committee
6.Board Decoration Committee
7.Anti-Ragging Committee
8.Health Committee
9.Backstage Committee
10.Media Committee
11.Transport Committee
12.Food Committee
13.Assembly Committee
14.Event Management Committee
15.Electricity Conservation and Campus Cleanliness and Beautification
16.National Service Scheme
wpChatIcon
Scroll to Top
× How can I help you?